Suttarboda – Leken

Dag 1 kan läsas här. Etapp 11, svårighet 2 av 3 och är 16 km lång. Morgonen började med en fin dimma över kärnen, har jag hört. Dagens vandring är inte lång alls utan är resten på etapp 11 som vi redan gått en bra bit på dagen innan.